Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów i reklamacji Sklepu Internetowego JG Gastro

1. Zasady reklamacji i zwrotu towaru dla Firm

Odpowiedzialność JG Gastro z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zakupionego przez podmioty niebędące Konsumentami w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest wyłączona.

Sprzedawane produkty posiadają gwarancję jakości producenta.

Zwrot towaru niewadliwego jest możliwy tylko po indywidualnym ustaleniu z JG Gastro. Za zwrot towaru JG Gastro może pobierać opłatę. Opłata najczęściej jest związana z kosztami manipulacyjnymi producenta i wynosi około 10-15% wartości produktu. Koszty zwrotu towaru w w/w przypadku obciążają klienta - również w przypadku, kiedy towar należy odesłać poza granice Polski.

Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres ustalony z JG Gastro.

Zwrotom lub wymienie nie podlegają:
-Części zamienne w firmie Asber oraz Edenox
-Porcelana w firmie Stalgast

2. Zasady reklamacji i zwrotu towaru dla Konsumentów

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres: JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą Al. A. Dygasińskiego 42/3, 30-820 Kraków.

Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany. Przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony.

W razie odstąpienia od umowy, JG Gastro zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę produktów oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep Internetowy JG Gastro, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument.

4. Reklamacje

Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Konsument może składając reklamację:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo jeżeli wada jest istotna, o odstąpieniu od umowy, chyba że JG Gastro niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b)      żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez JG Gastro.

Reklamacje należy składać pisemnie na adres: JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą Al. A. Dygasińskiego 42/3, 30-820 Kraków.

Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Na żądanie JG Gastro produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany powyżej, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Koszt przesyłki ponosi Konsument. Przesłanie produktu przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane.

JG Gastro, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a JG Gastro nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper.pl