Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Sklepu Internetowego JG Gastro

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Firma JG Gastro przedsięwzięła wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zbiór danych Klientów Sklepu Internetowego JG Gastro zgłoszony został Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego JG Gastro jest Jakub Gawriłow prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą Al. A. Dygasińskiego 42/3, 30-820 Kraków, NIP 679-280-46-15- zwany dalej „Administratorem”.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego JG Gastro: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego JG Gastro oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego JG Gastro danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
 3. Rejestracja Konta oraz zaakceptowanie Regulaminu stanowi zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym JG Gastro. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w różnych celach:

a)      w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;

b)      w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

c)      w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, również w celu przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach.

 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego JG Gastro:

a)      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym JG Gastro ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki;

b)      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym JG Gastro z płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym JG Gastro.

 

§ 3 Prawo kontroli i dostępu Klientów do danych osobowych

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 2. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku, gdy podane przez Klienta w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Klient powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego JG Gastro.

 

§ 4 Cookies i dane eksploatacyjne

 

 1. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego JG Gastro (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Klientów ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

a)      identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym JG Gastro i pokazywania, że są zalogowani;

b)      zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

c)      zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego JG Gastro;

d)      dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego JG Gastro do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego JG Gastro;

e)      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego JG Gastro.

 1. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików Cookies. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, powinien odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików Cookies na danym urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Ograniczenia w stosowaniu plików Cookies mogą jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego JG Gastro.
 2. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego JG Gastro (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym JG Gastro. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego JG Gastro. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

W związku z ciągłym rozwojem techniki zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper.pl